Fundusze Europejskie
Spectra Lighting BGK

DATA PUBLIKACJI 14.05.2019
WYBÓR DOSTAWCY - PRASA HYDRAULICZNA – SPC. 18- 17/04/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Prasa hydrauliczna rolkowa

DATA PUBLIKACJI 17.04.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC. 18- 17/04/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Prasa hydrauliczna rolkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 21.02.2019
WYBÓR DOSTAWCY – SYSTEM PAKOWANIA PŁYNNĄ PIANKĄ SPC.17- 31/01/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – System pakowania płynną pianką

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - System pakowania płynną pianką

DATA PUBLIKACJI 21.02.2019
WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.17- 31/01/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – System pakowania płynną pianką

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - System pakowania płynną pianką

DATA PUBLIKACJI 31.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.16 - 11/01/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Oprogramowanie moduł produkcyjny

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Oprogramowanie moduł produkcyjny

DATA PUBLIKACJI 31.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE – SPC.17- 31/01/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – System pakowania płynną pianką

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 25.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – WYPOSAŻENIE LABORATORIUM SPC.15- 7/12/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Wyposażenie laboratorium

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ Wyposażenie laboratorium

DATA PUBLIKACJI 11.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.16- 11/01/2019

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Oprogramowanie - moduł produkcyjny

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 08.01.2019
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC.12 - 14/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Oprogramowanie -moduł produkcyjny

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 08.01.2019
WYBÓR DOSTAWCY – DRUKARKA 3D SPC.14- 22/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Drukarka 3D

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ Drukarka 3D

DATA PUBLIKACJI 18.12.2018
SKORYGOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC.15 - 07/12/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Wyposażenie laboratorium

Zamawiający wprowadził zmiany do specyfikacji technicznej dwóch urządzeń, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia:


  • 1. Miernik sieciowy
  • 2. Piec laboratoryjny

Do ogłoszenia zostały załączone skorygowane specyfikacje techniczne:


  • 1. Załącznik nr 2 w pliku pt. "zalacznik_nr_2_specyfikacja_techniczna_miernik_sieciowy"
  • 2. Załącznik nr 3 w pliku pt. "zalacznik_nr_3_specyfikacja_piec_laboratoryjny"

W wyniku tej zmiany zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 02/01/2019 do godziny 16:00.

Pozostałe punkty zapytanie nie ulegają zmianie.

Data upublicznienie: 18/12/2018 r.

Nowy termin składania: 02/01/2019 r.

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 07.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.15 - 07/12/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Wyposażenie laboratorium

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 30.11.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC.13-14/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Wyposażenie laboratorium

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

Data Publikacji 25/11/2018
SKORYGOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.13 - 14/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Wyposażenie laboratorium

"Opis wprowadzonych zmian:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych w tym zapytaniu. Publikując to zapytanie od początku dopuszczaliśmy taką możliwość i dlatego na każde z urządzeń laboratoryjnych załączony został oddzielny formularz ofertowy.

W treści zapytania (plik 2018_11_25 ZMIANA DO ZAPYTANIA_ Wyposażeniem laboratorium) w pkt. X „Postanowienia końcowe” zostały skorygowane punkty 1 i 2:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

W wyniku tej zmiany zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 28/11/2018 do godziny 16:00.

Pozostałe punkty zapytanie nie ulegają zmianie.

Data upublicznienie: 25/11/2018 r.

Nowy termin składania: 28/11/2018"

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 22.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.14- 22/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Drukarka 3D

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 14.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.13- 14/11/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Wyposażenie laboratorium

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 25.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – PLOTER FREZUCJĄCY CNC SPC11- 08/10/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 22.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – Piła DO CIĘCIA PROFILI SPC.6- 07/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Piła do cięcia profili

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 8.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – PLOTER FREZUCJĄCY CNC SPC11- 08/10/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 22.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY – Frezarka CNC SPC10- 4/10/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część – Frezarka CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 12.10.2018
WYBÓR DOSTAWCY - LAKIERNIA
SPC9- 28/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem".

Część - Lakiernia Proszkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 8.10.2018
SKORYGOANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC11- 08/10/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 8.10.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC.5-31/08/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Przemysłowa drukarka 3D

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 8.10.2018
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPC7 - 07/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 04.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC10- 04/10/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Frezarka CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 28.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC9- 28/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Lakiernia Proszkowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 13.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC8 - 13/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Oprogramowanie do wirtualnego prototypowania oraz Oprogramowanie do projektowania i badania przepływów termicznych

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 13.09.2018
SKORYGOANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPC7 - 07/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 07.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC7. - 07/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część Ploter frezujący CNC

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 07.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC6. - 07/09/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Piła do cięcia profili aluminiowych i PVC wraz z wyposażeniem:

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 05.09.2018
WYBÓR DOSTAWCYWycinarka Laserowa SPC. 4-27/07/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Wycinarka Laserowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

PROTOKÓŁ - Wycinarka Laserowa

DATA PUBLIKACJI 31.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE SPC.5-31/08/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Przemysłowa drukarka 3D

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 27.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC4 – 27/07/2018

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Wycinarka laserowa

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

RUSZYŁA BUDOWA NOWEJ FABRYKI SPECTRA LIGHTING

W dniu 14 czerwca 2018 o godz. 11ej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę naszego nowego zakładu produkcyjnego w Załuskach.

Budowa hali to pierwsza część większego wdrożenia jakie firma Spectra Lighting zrealizuje w tym roku tytułem „Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego – LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”. Inwestycja powstaje z udziałem funduszy Europejskich pozyskanych z Programu Operacyjnego Inteligentnego Rozwoju 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

Budowana hala będzie miała wielkość 3850 m2 i będzie trzykrotnie większa od istniejącej hali, co zapewni większy komfort pracy, wzrost zatrudnienia o ok. 20%. W nowej fabryce zostanie rozszerzony park maszynowy, co pozwoli firmie jeszcze efektywniej działać na rynku produkcji i projektowania profesjonalnego oświetlenia.

Planowany termin zakończenia inwestycji, to grudzień 2018 r.

Generalnym wykonawcą nowej fabryki Spectra Lighting jest firma CoBouw.DATA PUBLIKACJI 15.12.2017
Wynik Postępowania o Udzielenie Zamówienia

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Budowa hali produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 17.11.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 16-11-2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8-12-2017 GODZINA 16:30

DATA PUBLIKACJI 20.10.2017
WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR SPC 3/2017-09-15

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 24.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 1.2/2017-10-23

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 15.09.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 3/2017-09-15

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 16.08.2017
OCENA OFERT, PUBLIKACJA 16.08.2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 25.07.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 24-07-2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 24.07.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 20-07-2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 17.07.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 17-07-2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

DATA PUBLIKACJI 10.07.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 2/2017-07-10

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część – Zakup projektu technicznego zminiaturyzowanej płyty sterującej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016.

Data publikacji 28.06.2017
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA Z DNIA 23-06-2017

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016

Data publikacji 19.06.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPC 1/2017-06-19

Inwestycja jest realizowana:

w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji energooszczędnego systemu oświetlenia miejskiego LESS zarządzanego inteligentnym monitoringiem”.

Część - Budowa Hali Produkcyjnej

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02-00-0755/16, numer naboru N02/2016