Spectra Lighting Sp. z o. o.

ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01

e-mail: office@spectra-lighting.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000115846, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
REGON: 015174263, NIP: 525-22-46-565
Nr rejestru GIOŚ: E0006540WZ

Nr konta: Kredyt Bank S.A.
42 1500 2022 1210 1011 6205 0000